Metoda Dukana   |    Przepisy    |    Dozwolone produkty    |    Forum
REKLAMA
Polityka prywatności

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności, obowiązującymi na stronie Dukania.pl.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Dukania.pl zbiera i wykorzystuje informacje zawarte w plikach logów. Zawierają one numer IP użytkownika oraz nazwę sieci, przez którą użytkownik się łączy. Dane z logów pozwalają na ustalenie z jakiej przeglądarki użytkownik korzysta, ile czasu spędza w serwisie Dukania.pl oraz jak po nim nawiguje. Tak zebrane dane wykorzystywane są do analizy i dostosowania serwisu Dukania.pl do potrzeb użytkowników oraz do tworzenia statystyk oglądalności. Poza przypadkami opisanymi wyżej, Dukania.pl nie sprzedaje, ani też w żaden inny sposób nie udostępnia tych danych innym podmiotom. Do nawiązana korespondencji z portalem, w niektórych jego częściach (np. dodaj przepis, dodawanie komentarzy) niezbędne jest podanie przez użytkownika imienia i nazwiska/nicka oraz adresu e-mail. Dane te nigdy w żaden sposób nie będą przekazywane innym podmiotom i będą wykorzystywane tylko w celach, do których zostały podane.

Pliki ciasteczek
Dukania.pl wykorzystuje pliki ciasteczek, przechowywane przez przeglądarki internetowe użytkowników. W plikach tych znajdują się informacje, pozwalające na zachowanie indywidualnych ustawień użytkownika.

Zablokowanie ciasteczek
Dukania.pl informuje, że istnieje możliwość wyłączenia pobierania plików ciasteczek ze stron i reklam zamieszczonych na stronach Dukania.pl, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w opcjach wykorzystywanej przeglądarki, lub zastosowanie odpowiednich programów. Dukania.pl ostrzega jednocześnie, że wyłącznie pobierania lub usunięcie pochodzących z portalu ciasteczek spowoduje nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych elementów serwisu.

Reklamy
W celu utrzymania portalu, Dukania.pl wyświetla również reklamy w ramach programu Google Adsense i AdTaily. Niektórzy z reklamodawców wykorzystujących Google Adsense i AdTaily mogą korzystać z plików ciasteczek oraz sygnalizatorów WWW (jednopikselowych obrazów GIF), w celu uzyskania informacji i numerze IP użytkownika, nazwy sieci, przez którą się łączy oraz rodzaju wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki. Dukania.pl (lub Dukania.vel.pl) nie odpowiada za politykę prywatności reklamodawców korzystających z Google Adsense i i AdTaily.

Zmiany w polityce prywatności
Dukania.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania okresowych zmian w niniejszej polityce. Zmiany mogą być spowodowane rozwojem technologii informatycznej, aktualizacją prawa polskiego, rozwojem serwisu oraz sugestiami użytkowników. W związku z tym, serwis Dukania.pl zachęca do okresowego przeglądania niniejszej polityki prywatności. Ponadto informacje o dokonanych zmianach będą publikowane na łamach serwisu Dukania.pl.

Twitter
Rss
Facebook
Opis diety
REKLAMA
REKLAMA
© 2010-2014 www.dukania.pl. Zdjęcia i ilustracje umieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, przetwarzania lub wykorzystywania bez zgody ich właścicieli.

Reklama | Regulamin | Polityka prywatności
Uwaga! To nie jest strona medyczna, tylko zbiór przepisów zgodnych z wytycznymi diety proteinowej doktora Dukana. Zanim rozpoczniesz dietę, skonsultuj się z lekarzem lub zawodowym dietetykiem oraz przeczytaj książkę pt. „Nie potrafię schudnąć”.