Metoda Dukana   |    Przepisy    |    Dozwolone produkty    |    Forum
REKLAMA
Regulamin

I. Podstawowe terminy

GOŚĆ - osoba niezarejestrowana w serwisie, może przeglądać przepisy.

UŻYTKOWNIK - osoba zarejestrowana w serwisie posiadająca dostęp do Panelu użytkownika. Może dodawać przepisy, komentarze, prowadzić dyskusje, wymieniać się informacjami. Po zarejestrowaniu się, Użytkownik może uzupełnić swój Panel, o dodatkowe, szersze informacje.

ADMINISTRATOR - osoba zarządzająca stroną. Oprócz posiadania uprawnień Użytkownika, administrator może usuwać komentarze, usuwać z postów i indywidualnych pól użytkowników treści niezgodne z regulaminem, poprawiać błędy, redagować wpisy, a także usuwać konta Użytkowników działających niezgodnie z regulaminem.

WŁAŚCICIEL - osoba zarządzająca stroną, mająca większe uprawnienia niż Administrator. Może wszystko, bez podania przyczyny.

NICK (alias) – podpis użytkownika pod komentarzem lub pod przepisem.

LOGIN – unikalne słowo kluczowe, które Użytkownika sam ustala w trakcie rejestracji i które wraz z hasłem daje możliwość logowania się do swojego Panelu w serwisie Dukania.pl (lub Dukania.vel.pl).

AWATAR (logo autora) – obrazek wyświetlany przy nicku Użytkownika. Ustawia się go w Panelu, wybierając własny obrazek, zgodny z wymaganiami technicznymi. Awatar jest jednym z elementów ułatwiających identyfikację Użytkownika w Rubryce z przepisami, dlatego warto wybrać taki, który nie będzie mylił się z innymi awatarami. Nie wolno kopiować awatarów innych Użytkowników, chyba że posiadacz danego awatara wyrazi na to zgodę. W awatarach nie wolno umieszczać żadnych adresów internetowych.

PANEL - zbiór danych danego Użytkownika. W panelu Użytkownik
ma możliwość przeglądania dodanych przez siebie przepisów, katalogowania przepisów ulubionych, prowadzenie statystyk swojej diety, oraz wprowadzać inne dane związane ze statystyką swojej diety lub sobą - może dodać/zmienić swój odpis, dodać adres swojej strony internetowej/bloga, a także spersonalizować Awatar.
Nick, opis, Awatar oraz adres strony www Użytkownika, są udostępnione innym osobom korzystającym z części publicznej serwisu Dukania.pl.

II. Ogólne zasady korzystania z serwisu Dukania.pl

 1. Założenie konta Użytkownika jest bezpłatne, ale wymaga podania swojego loginu (nick’a), adresu e-mail, oraz danych dotyczących swojej diety (waga początkowa, waga docelowa, waga aktualna, wzrost, data rozpoczęcia diety). Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem www.dukania.pl/rejestracja.
 2. Serwis Dukania.pl nie udostępnia w żaden sposób danych podawanych w trakcie rejestracji. Służą one jedynie do celów podanych w polityce prywatności serwisu. Niektóre dane zawarte w koncie użytkownika może udostępnić innym jedynie sam Użytkownik poprzez ustawienie odpowiednich parametrów.
 3. Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego konta osobom trzecim, jak również korzystanie z konta należącego do innego Użytkownika.
 4. Użytkownik serwisu Dukania.pl ma możliwość usunięcia swojego konta. Żądanie usunięcia konta należy wysłać na adres Administratora strony – dieta@dukania.pl. W przypadku usunięcia konta, Użytkownik traci możliwość z korzystania z Dukania.pl w takim zakresie, w jakim posiadania konta mu na to pozwalało.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Gości i Użytkowników od odpowiedzialności wynikłej z jego naruszenia. Każdy Użytkownik, rejestrując się w serwisie Dukania.pl, informuje, że akceptuje postanowienia regulaminu. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu Dukania.pl jest także zobowiązana do zapoznania się z aktualną treścią regulaminu. O wszystkich zmianach w regulaminie informuje punkt V niniejszego regulaminu.
 6. Poprzez akceptację regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne czytanie zamieszczonych przez niego w części publicznej serwisu Dukania.pl treści. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Właściciela Dukania.pl z tytułu publikowania i korzystania z zamieszczonych przez niego własnych treści.
 7. Każdy Użytkownik ma obowiązek aktualizacji informacji o swoim adresie e-mail w celu zapewnienia płynnej komunikacji z Administratorem serwisu Dukania.pl (powiadomienia, korespondencja z serwisem itp.). Użytkownicy mający niepoprawne, nieaktualne lub przepełnione konta pocztowe, będą blokowani lub usuwani z serwisu.
 8. Użytkownik zamieszczając treści w serwisie Dukania.pl oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz, że ich publikacja w serwisie Dukania.pl nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów.
 9. Umieszczając treści w serwisie Dukania.pl. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie i publikacje na stronie www.dukania.pl.
 10. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do serwisu Dukania.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw (art. 25 ust. 2 i 5 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami) przez wykorzystanie zdjęć lub tekstów umieszczonych przez Użytkownika przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 11. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że zamieszczane przez niego treści w serwisie Dukania.pl nie będą zawierały treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe lub dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Zobowiązuje się także do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść Właściciel Dukania.pl lub inni użytkownicy z tytułu zamieszczenia takich treści.
 12. Korzystanie z Dukania.pl odbywa się na wyłączne ryzyko Gościa i Użytkownika. Dukania.vel.pl nie jest stroną medyczną, tylko zbiorem przepisów zgodnych z wytycznymi diety proteinowej doktora Pierre’a Dukana. Zanim Gość lub Użytkownik rozpocznie dietę, powinien skonsultować się z lekarzem lub zawodowym dietetykiem oraz przeczytać książkę Pierre’a Dukana pt. „Nie potrafię schudnąć”.
 13. Działanie strony Dukania.pl jak również wszelkie umieszczone w niej informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

III. Komentarze pod przepisami i na forum

 1. Publikując treści w komentarzach pod przepisami lub na forum serwisu Dukania.pl Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację tych treści zarówno na forum jak i w innych miejscach serwisu Dukania.pl.
 2. W komentarzach pod przepisami oraz na forum zabrania się umieszczania linków do osobistych stron internetowych. Podawanie adresów stron internetowych przysługuje jedynie zarejestrowanym Użytkownikom serwisu Dukania.pl, którzy opublikowali co najmniej jeden przepis.
 3. Zakazuje się, zarówno w komentarzach pod przepisami jak i na forum do namawiania do zachowań szkodliwych dla zdrowia oraz propagowania takich zachowań. Za zachowania szkodliwe uznaje się również łamanie zasad diety i namawianie do odstępstw od reguł diety Dukana.
 4. Każdy Gość oraz Użytkownik serwisu Dukania.pl ma prawo zgłosić administratorowi zachowania przez niego uznane za nieodpowiednie lub łamiące regulamin serwisu Dukania.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarza bez podania przyczyn.
 6. O ile w niniejszym regulaminie nie postanowiono inaczej, do korzystania z komentarzy pod przepisami i na forum stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korzystania ze strony Dukania.pl (§ II niniejszego regulaminu).

IV. Reklamacje

 1. Gość lub Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem ze strony Dukania.pl do Administratora na adres dieta@dukania.pl.
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Administrator Dukania.pl kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

V. Zmiany i wejście w życie regulaminu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.
Ostatnia zmiana regulaminu pochodzi z dnia 31.08.2014 r.

Twitter
Rss
Facebook
Opis diety
REKLAMA
REKLAMA
© 2010-2014 www.dukania.pl. Zdjęcia i ilustracje umieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, przetwarzania lub wykorzystywania bez zgody ich właścicieli.

Reklama | Regulamin | Polityka prywatności
Uwaga! To nie jest strona medyczna, tylko zbiór przepisów zgodnych z wytycznymi diety proteinowej doktora Dukana. Zanim rozpoczniesz dietę, skonsultuj się z lekarzem lub zawodowym dietetykiem oraz przeczytaj książkę pt. „Nie potrafię schudnąć”.